OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 3 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 3 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Cho các từ: rễ, ngọn, thân, mạch dẫn, lá, túi bào tử, bào tử.

Sử dụng các từ đã cho để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Cây rêu gồm có (1) .... (2)... , chưa có (3) ... chính thức. Trong thân và lá rêu chưa có (4)...

Rêu sinh sản bằng (5)... được chứa trong (6) .... cơ quan này nằm ở (7)... cây rêu.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Hướng dẫn giải

Xem lại lí thuyết Rêu.

Lời giải chi tiết

(1) thân   

(2) lá   

(3) rễ   

(4) mạch dẫn   

(5) bào tử   

(6) túi bào tử   

 (7) ngọn

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 3 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

NONE
OFF