OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 29.1 trang 96 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 29.1 trang 96 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Theo phân loại của Whittaker đại diện nào sau đây không thuộc nhóm Thực vật?

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.1

Hướng dẫn giải

- Dựa vào các kiến thức đã học về các loại thực vật

- Dựa vào kiến thức của bản thân để phân tích và trả lời

- Tìm hiểu trên sách, báo, internet,...

Lời giải chi tiết

Cây số (2) không thuộc nhóm Thực vật

Đáp án B

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 29.1 trang 96 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

NONE
OFF