OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 29.9 trang 97 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 29.9 trang 97 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 150 từ nói về vai trò của thực vật đối với thiên nhiên, đối với con người và các động vật khác.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.9

Hướng dẫn giải

- Dựa vào các kiến thức đã học về các loại thực vật

- Dựa vào kiến thức của bản thân để phân tích và trả lời

- Tìm hiểu trên sách, báo, internet,...

Lời giải chi tiết

Yêu cầu:

- Nêu được vai trò của thực vật với thiên nhiên; 

- Nêu được vai trò của thực vật đối với con người; 

- Nêu được vai trò của thực vật đối với động vật khác.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 29.9 trang 97 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

NONE
OFF