OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 29.7 trang 97 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 29.7 trang 97 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Dựa vào thông tin trong bảng sau hoàn thành các bài tập từ 29.6 – 29.8 

Hãy cho biết môi trường sống của mỗi nhóm thực vật từ (1) đến (4). 29.8. Trong các nhóm thực vật từ (1) đến (4), nhóm nào tiến hoá nhất về sinh sản? Tại sao?

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 29.7

Hướng dẫn giải

- Dựa vào các kiến thức đã học về các loại thực vật

- Dựa vào kiến thức của bản thân để phân tích và trả lời

- Tìm hiểu trên sách, báo, internet,...

Lời giải chi tiết

(1) Dương xỉ thường sống nơi đất ẩm, chân tường, dưới tán cây trong rừng.

(2) Hạt kín môi trường sống đa dạng môi trường nước, môi trường cạn).

(3) Hạt trần sống trên cạn.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 29.7 trang 97 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

NONE
OFF