OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 1 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 1 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Nhóm thực vật nào sau đây có đặc điểm có mạch, có hạt, không có hoa?

A. Rêu.           

B. Dương xỉ.

C. Hạt trần.     

D. Hạt kín.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Xem lại lí thuyết Đa dạng thực vật.

Lời giải chi tiết

Hạt trần có hạt, không có hoa, có mạch dẫn.

Chọn C.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 1 trang 137 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF