OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo

Vào các đêm khác nhau, chúng ta nhìn thấy Mặt Trăng có các hình dạng khác nhau. Tại sao?

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã được học để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

Mỗi thời điểm, phần bề mặt Mặt Trăng hướng về Trái Đất được Mặt Trời chiếu sáng có diện tích khác nhau nên ta thấy hình dạng Mặt Trăng là khác nhau.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập mở đầu trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

Trả lời Câu hỏi thảo luận 1 mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Câu hỏi thảo luận 2 mục 1 trang 191 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Câu hỏi thảo luận 4 mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Câu hỏi thảo luận 5 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Vận dụng mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Vận dụng mục 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 1 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 2 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 3 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 4 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 5 trang 194 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 44.1 trang 127 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 44.2 trang 127 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 44.3 trang 127 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 44.4 trang 127 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 44.5 trang 127 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 44.6 trang 128 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

 • Lê Nguyễn Hạ Anh

  A. Mặt Trăng có thể phát ra ánh sáng, ta có thể quan sát được Mặt Trăng vào những hôm trên bầu trời không có mây.

  B. Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái Đất.

  C. Trong một tuần trăng, nhìn từ Trái Đất, chúng ta quan sát được Mặt Trăng có hình dạng khác nhau.

  D. Mặt Trăng quay quanh Trái Đất, đồng thời cũng tự quay quanh trục của nó và quay quanh Mặt Trời.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
NONE
OFF