OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Trả lời Câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Em hãy nêu các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng mà em biết.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã được học để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng mà em biết là:

Trăng tròn, trăng khuyết, trăng bán nguyệt, trăng lưỡi liềm, không trăng.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi thảo luận 3 mục 2 trang 192 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF