OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 44.2 trang 127 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 44.2 trang 127 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ “…” trong câu sau:

Mặt Trăng là (1) … tự nhiên của Trái Đất. Mặt Trăng không tự (2) … ánh sáng. Ánh sáng giúp người ở Trái Đất Nhìn thấy Mặt Trăng (3) … ánh sáng mặt trời.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 44.2

Hướng dẫn giải

Liên hệ thực tế và vận dụng lý thuyết.

Lời giải chi tiết

(1) vệ tinh.

(2) phát ra.

(3) phản xạ.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 44.2 trang 127 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF