OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Trả lời Câu hỏi thảo luận 5 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Câu hỏi thảo luận 5 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Với mỗi vị trí của Mặt Trăng trong hình 44.5, người trên Trái Đất quan sát thấy Mặt Trăng có hình dạng như thế nào? Chỉ ra sự tương ứng giữa mỗi vị trí với các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng trong hình 44.3.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã được học để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

- Vị trí 1: Trăng bán ngyệt đầu tháng

- Vị trí 2: Trăng lưỡi liềm đầu tháng

- Vị trí 3: Không trăng

- Vị trí 4: Trăng lưỡi liềm cuối tháng

- Vị trí 5: Trăng bán nguyệt cuối tháng

- Vị trí 6: Trăng khuyết cuối tháng

- Vị trí 7: Trăng tròn

- Vị trí 8: Trăng khuyết đầu tháng

Sự tương ứng: vị trí 1 và 5, 2 và 6, vị trí 3 và 7, vị trí 4 và 8

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi thảo luận 5 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF