OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Làm việc nhóm để chế tạo mô hình quan sát các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Hướng dẫn giải

Dựa vào các kiến thức đã được học để phân tích và trả lời

Lời giải chi tiết

Học sinh từ làm việc nhóm và thực hiện theo yêu cầu.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Trả lời Câu hỏi thảo luận 6 mục 2 trang 193 SGK KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF