RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Để hai bóng đèn 6 V mắc song song sáng bình thường thì cần nguồn điện loại nào ?

Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 6V. Hỏi có thể mắc song song hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch điện kín với nguồn điện nào trên đây để hai bóng đèn sáng bình thường? Vì sao?

  bởi hi hi 31/03/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (20)

 • Để hai bóng đèn 6 V mắc song song sáng bình thường thì cần nguồn điện loại 6 V. Vì hiệu điện thế định mức của mỗi bóng đèn là 6 V và do mắc song song nên điện thế từ nguồn cung cấp cho mỗi bóng là như nhau.
  Chúc bn học tốt!

    bởi Nguyễn Thị Thục Anh 31/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) Số vôn này chỉ hiệu điện thế giữa hai cực của pin khi còn mới.

  b) Mắc cực dương của vôn kế với cực dương của pin, cực âm của vôn kế với cực âm của pin để đo hiệu điện thế của pin.

    bởi Trần Thái Toàn 01/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • \(R_d=\dfrac{U^2_{dm}}{P_{dm}}=484\Omega\)

  Điện năng tiêu thụ trong 1h: \(A=U.I.t=\dfrac{U^2}{R}.t=\dfrac{200^2}{484}.3600\simeq297520,66J\)

    bởi Nguyễn Minh Thương 02/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Điện trở của mỏ hàn là: RL=\(\dfrac{U_{đm}^2}{P_{đm}}=\dfrac{220^2}{40}=1210\left(\Omega\right)\)

  Khi mở ngắt điện S công suất mỏ hàn là P=14,4W

  =>Cường độ dòng điện trong mạch: I=\(\sqrt{\dfrac{P}{R_L}}=\sqrt{\dfrac{14,4}{1210}}=\dfrac{6}{55}\left(A\right)\)

  Điện trở tương đương của mạch:

  R=\(\dfrac{U}{I}=\dfrac{220}{\dfrac{6}{55}}=\dfrac{6050}{3}\left(\Omega\right)\)

  Giá trị điện trở R là: R=R-RL=\(\dfrac{6050}{3}-1210=\dfrac{2420}{3}\simeq807\left(\Omega\right)\)

    bởi du Dinh Bien 04/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • u1 = 2,3u ? xem lại đề đi bạn

    bởi nguyên trần liên trâm 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dơn vị hiệu điện thế và vôn

  dụng cụ là vôn kế

  bằng nhau

    bởi nguyen van thanh 08/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Điện trở đèn là: R=\(\dfrac{U^2}{P}=\dfrac{220^2}{100}=484\left(\Omega\right)\)

  1h=3600s

  Công suất tiêu thụ của đèn: P'=\(\dfrac{A}{t}=\dfrac{529254}{3600}=147,015\left(W\right)\)

  ​Hiệu điện thế giữa 2 cực của nguồn điện là: Unguồn=\(\sqrt{P.R}=\sqrt{147,015.484}\approx266,7\left(V\right)\)

    bởi Đỗ Thị Hoài Vy Hoài Vy 11/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Vì Rb nt R nên: Rtđ= Rb+R

  => Rtđ= Rb+ 30

  Cường độ dòng điện mạch chính:

  Imc= \(\frac{U}{Rtđ}\)= \(\frac{220}{Rb+30}\)A

  Vì Rb nt R nên Imc=Ib=Ir= \(\frac{220}{Rb+30}\)A

  Điện trở của bếp khi công suất tiêu thụ của bếp=320W

  Pb=I\(^2\)* Rb= \(\frac{220}{Rb+30}\)^2*Rb

  <=> 320= \(\frac{220}{Rb+30}\)^2*Rb

  giải phương trình => Rb=11,25

    bởi Quyền Linh 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1/khi mắc R\(_1\) nối tiếp với R\(_2\):

  I=\(\frac{P_1}{U}\)=\(\frac{9}{15}\)=0,6A=I\(_1\)=I\(_2\);U=U\(_1\)+U\(_2\)=15V; Rtđ=\(\frac{U}{I}\)=\(\frac{15}{0,6}\)=25 ôm

  2/khi mắc R\(_1\) // với R\(_2\):

  I=\(\frac{P_2}{U}\)=\(\frac{37,5}{15}\)=2,5A=I\(_1\)+I\(_2\);U=U\(_1\)=U\(_2\)=15V;Rtđ=\(\frac{U}{I}\)=\(\frac{15}{2,5}\)=6 ôm

  đề sai rồi thì phải

    bởi Anh Tuấn Nguyễn 19/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • i don't know

   

    bởi Phương Nhii 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bữa mình đánh 220V mà bị sai huhu. chả biết chọn câu nào

    bởi Huỳnh Ngân Linh 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • dùng quy tắc nắm tay phải để xác định hướng đường sức từ của ống dây,từ đó rút ra hai cực bắc nam của ống dây.sau khi xác định hai từ cực xong,đưa một đầu nam châm lại gần cực bắc của ống dây(hoặc cực nam),nếu ống dây đẩy nam châm ra xa thì đấy là cực bắc của nam châm còn nếu ống dây hút nam châm lại gần thì đấy là cực nam của nam châm

    bởi Tran Thi Thuong 04/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người 3 đuổi kịp lần lượt 2 người trước ở 2 điểm cách nhau 30km hay 30 phút vậy? Xem lại đầu bài nhé.

    bởi Le Van Thien 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • can co 2 may bien the o 2 dau duong day tai dien :

  -1 may tang the o dau day de lam giam hao phi tren duong day tai dien

  -1 may ha the o cuoi day de phu hop voi cac thiet bi dien can su dung

    bởi Nguyen Thuong 16/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • hỏi gì vậy bạn ?

    bởi Hồ Thị Bình Bình 23/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a. HĐT ko đổi U AB = U M = 36 V

  Từ CT : R = \(\frac{U}{I}\)

  => R1 = \(\frac{U}{I_{ }1}\) = \(\frac{36}{2,4}\) = 15 ôm

  => R2 = \(\frac{U}{I_{ }2}\) = \(\frac{36}{1,6}\) = 22,5 ôm

  Do đoạn mạch mắc song song nên :

  R= \(\frac{R1.R2}{R1+R2}\) = \(\frac{15.22,5}{15+22,5}\) = 9 ôm

  b.Do đoạn mạch mắc song song nên :

  IM = I1 + I2 = 2,4 +1,6 = 3 A

  Từ CT : P = U . I

  công suất điện của R1 là :

  P1 = U . I1 = 36 . 2,4 = 86,4 W

  công suất điện của R2 là :

  P2 = U . I2 = 36 . 1,6 = 57,6 W

  công suất của đoạn mạch AB là :

  PAB = U . I = 36 . 3 = 108 W

  c. tự làm nha ~ mk mệt rồi , bùn ngủ ghê *.*

   

   

    bởi Đặng Nhàn 31/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đèn pin sẽ phát ra ánh sáng liên tục, đèn led thì chớp liên tục vì đèn led chỉ cho dòng điện đi theo một chiều nhất định.

  Mình trả lời thế này ko bk đúng ko !!!

    bởi Phạm Cát Lượng 08/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Người ta phải tăng hiệu điện thế lên 30000 V để làm giảm hao phí do dây dẫn tỏa nhiệt sau đó mới dùng máy hạ thế xuống 220 V để phù hợp với hiệu điện thế định mức của các dụng cụ tiêu thụ điện

    bởi Vũ bách nababcs 16/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi U là hđt định mực ( cũng là hiệu điện thế sử dụng )

  \(R_{td}=\frac{U_2}{P_1}+\frac{U_2}{P_2}=\frac{U_2}{24}\text{ô}m\)

  \(I_1=I_2=\frac{U}{\frac{U^2}{24}}=\frac{24}{U}.A\)

  Công suất của mỗi quả bóng là :

  \(P'_1=I_1^2\cdot R_1=\left(\frac{24}{U}\right)^2\cdot\frac{U_2}{40}=14,4W\)

  \(P'_2=9,6W\) Cách tính tương tự

  Chúc bạn học tốt!!

    bởi Nguyễn Huệ 25/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mk

    bởi Nguyễn Thật 05/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA