YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Muốn đổ bê tông, người ta trộn \(1\) tạ xi măng, \(2\) tạ cát và \(6\) tạ sỏi. Hãy tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.

Muốn đổ bê tông, người ta trộn \(1\) tạ xi măng, \(2\) tạ cát và \(6\) tạ sỏi. Hãy tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.

  bởi Hoàng My 21/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Tỉ số phần trăm của xi măng trong bê tông là :

  \( \displaystyle {1 \over {1+2+6}}= \displaystyle {1 \over {9}}\) \( \displaystyle = {{{1.100} \over 9}} \%   \approx 11\% \)

  Tỉ số phần trăm của cát trong bê tông là :

  \( \displaystyle {2 \over {1+2+6}}= \displaystyle {2 \over {9}}\) \( \displaystyle = {{{2.100} \over 9}} \%   \approx 22\% \)

  Tỉ số phần trăm của sỏi trong bê tông là :

  \( \displaystyle {6 \over {1+2+6}}= \displaystyle {6 \over {9}}= \displaystyle {2 \over {3}}\) \( \displaystyle = {{{2.100} \over{3}}} \%\)\(   \approx 67\% \)

    bởi Nguyễn Phương Khanh 21/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.99 : FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop6
YOMEDIA