ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Khẳng định các tập hợp nào sau đây đúng?

A. A = {0; 1} là tập hợp số nguyên tố

B. A = {3; 5} là tập hợp số nguyên tố

C. A = {1; 3; 5} là tập hợp các hợp số

D. A = {7; 8} là tập hợp các hợp số

  bởi con cai 25/11/2021
ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 •      + Đáp án A sai vì 0 và 1 không phải là số nguyên tố.

       + Đáp án B đúng vì 3 và 5 là số nguyên tố.

       + Đáp án C sai vì 1 không phải là hợp số và 3, 5 là số nguyên tố.

       + Đáp án D sai và 7 là số nguyên tố, 8 là hợp số.

  Chọn đáp án B.

    bởi Nguyễn Bảo Trâm 26/11/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

MGID
OFF