ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Hãy viết kết quả của thương \({5^{12}}:{\text{ }}{5^4}\) dưới dạng một lũy thừa là:

Hãy viết kết quả của thương \({5^{12}}:{\text{ }}{5^4}\) dưới dạng một lũy thừa là:

  bởi Nguyễn Thị Trang 09/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

  • Kết quả viết thương 512: 54 dưới dạng một lũy thừa là: 

    \({5^{12}}:{5^4} = {5^{12 - 4}} = {5^8}\)

    Chọn đáp án C

      bởi Thùy Nguyễn 09/08/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA