ON
ON
YOMEDIA
01NONE
Banner-Video
ADSENSE

Có bao nhiêu đoạn thẳng tạo thành bởi n điểm phân biệt thẳng hàng ?

Cho n điểm phân biệt thẳng hàng (n\(\in\)N; n>=2). Có bao nhiêu đoạn thẳng tạo thành bởi n điểm đó

  bởi My Le 17/04/2019
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Điểm thứ nhất nối với n - 1 điểm còn lại thì nới được n-1 đoạn thẳng.

  Điểm thứ hai nối với n - 2 điểm còn lại thì nối được n - 2 đoạn thẳng.

  Điểm thứ ba nối với n - 3 điểm còn lại thì nối được n - 3 đoạn thẳng.

  . . .

  Điểm thứ n - 1 nối với điểm thứ n được 1 đoạn thẳng.

  Vậy tổng số đoạn thẳng vẽ được là :

  (n-1) + ( n-2) + (n-3) + ... +1

  (n-1+1) . (n- 1 ): 2

  n . (n-1) : 2 {Công thức tổng quát}

  Vậy vẽ được : n . (n-1) : 2

  Công thức tổng quát : n . ( n-1) : 2

  * Lưu ý :

  Phần tớ in đậm là phần trình bày tự luận, nếu người ta cho sẵn số điểm thì cậu cứa thay số vào. Nhớ đừng chép chỗ :

  (n-1+1) . (n- 1 ): 2

  n . (n-1) : 2 {Công thức tổng quát}

  Vào nhé.

  Phần in nghiêng là công thức để tính trong bài trắc nghiệm.

  Bài mẫu :

  Cho 10 điểm phân biệt không thẳng hàng. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu điểm từ 10 điểm trên ?

  Bài làm

  Điểm thứ nhất nối với 9 điểm còn lại thì nới được 9 đoạn thẳng.

  Điểm thứ hai nối với 8 điểm còn lại thì nối được 8 đoạn thẳng.

  Điểm thứ ba nối với 7 điểm còn lại thì nối được 7 đoạn thẳng.

  . . .

  Điểm thứ 9 nối với điểm thứ 10 được 1 đoạn thẳng.

  Vậy tổng số đoạn thẳng vẽ được là :

  9 + 8 + 7 + ... +1 = 45 ( đoạn thẳng )

  Vậy vẽ được 45 đoạn thẳng

  Good luck !!!yeu

    bởi thieu quang vinh 17/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
ON