RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Chứng minh 10^5+35 chia hết 9 và 5

thầy cô giúp e giải bài này vs ạ

chứng tỏ rằng

a)10^5+35 chia hết 9 và 5

b)10^5+98 chia hết 18

  bởi truc lam 31/12/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) Ta có :  \(10^5+35=100000+35=100035\)

  +) Vì 100035 tận cùng là 5 => 100035 chia hết cho 5

  => \(10^5+35\) chia hết cho 5

  +) Ta có : \(100035=1+0+0+0+3+5=9\)

  Để \(10^5+35\) chia hết cho 9 <=> \(10^{35}+35\) có tổng các chữ số của nó chia hết cho 9

  Mà 9 chia hết cho 9 => 100035 chia hết cho 9 

  => \(10^5+35\) chia hết cho 9

  Vậy \(10^5+35\) vừ chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 ( đpcm )

  b) Ta có : \(10^5+98=100000+98=100098\)

  Vì \(18=2.9\) => Để \(10^5+98\) chia hết cho 18 <=>  \(10^5+98\) chia hết cho cả 2 và 9

  +) Vì 100098 tận cùng là số chẵn ( 8 )

  => 100098 chia hết cho 2 => \(10^5+98\) chia hết cho 2

  +) Ta có : \(100098=1+0+0+0+9+8=18\)

  Mà 18 chia hết cho 9

  => 100098 chia hết cho 9

  => \(10^5+98\) chia hết cho 9

  Vì \(10^5+98\) vừa chia hết cho 9 vừa chia hết cho 2

  => \(10^5+98\) chia hết cho 18 ( đpcm )

    bởi Nguyễn Hoài 31/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA