ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Cho biết rằng \(C{\text{ }} = {\text{ }}1{\text{ }} + {\text{ }}3{\text{ }} + {\text{ }}{3^{2\;}} + {\text{ }}{3^3}\; + {\text{ }}...{\text{ }} + {\text{ }}{3^{11}}\). Khi đó C chia hết cho số nào ?

Cho biết rằng \(C{\text{ }} = {\text{ }}1{\text{ }} + {\text{ }}3{\text{ }} + {\text{ }}{3^{2\;}} + {\text{ }}{3^3}\; + {\text{ }}...{\text{ }} + {\text{ }}{3^{11}}\). Khi đó C chia hết cho số nào ?

  bởi nguyen bao anh 09/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

  • Ghép ba số hạng liên tiếp thành một nhóm, ta được

    C = 1 + 3 + 3+ 33 + ... + 311 = C = (1 + 3 + 32) + (33 + 34 + 35) + ...+(39 + 310 + 311) = (1 + 3 + 32) + 33(1 + 3 + 32) + ...+39(1 + 3 + 32) = (1 + 3 + 32) + (1 + 33 + 36 + 39) = 13(1 + 33 + 36 + 39)13 (do 13)

    Vậy 13.

      bởi Dương Quá 09/08/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA