ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Chia một số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là 17 và còn dư. Em hãy tìm số đó.

Chia một số tự nhiên cho 60 ta được số dư là 31. Nếu đem chia số đó cho 12 thì được thương là 17 và còn dư. Em hãy tìm số đó.

  bởi Khanh Đơn 09/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Gọi số tự nhiên cần tìm là a (\(a\in N\) ), thương khi chia a cho 60 là q.

  Theo đề ra, ta có:

    a = 60.q + 31 = 12.5.q + 12.2 + 7 = 12?(5.q + 2) + 7

  Tức là a chia cho 12 được thương là 5.q + 2 và số dư là 7.

  Suy ra  5.q + 2 = 17

  ⇒ 5.q  = 17 - 2

  ⇒ 5.q  = 15

  ⇒ q  = 3

  Vậy a = 60.3 + 31 =211

    bởi thùy trang 09/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA