RANDOM
RANDOM
Banner-Video

Giải hệ phương trình \(\small \left\{\begin{matrix} x^3-6x^2+13x=y^3+y+10

Giải hệ phương trình \(\small \left\{\begin{matrix} x^3-6x^2+13x=y^3+y+10\\ \sqrt{2x+y+5}-\sqrt{3-x-y}=x^3-3x^2-10y-x \end{matrix}\right.\)

  bởi Lê Vinh 07/02/2017
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(\small \left\{\begin{matrix} x^3-6x^2+13x=y^3+y+10 \ \ \ \ \ \ \ \ \ (1)\\ \sqrt{2x+y+5}-\sqrt{3-x-y}=x^3-3x^2-10y-x \ (2) \end{matrix}\right.\)
  \((1)\Leftrightarrow (x-2)^3+(x-2)=y^3+y\)
  Xét hàm số \(f(t)=t^3+t,t\in R\) có \(f'(t)=3t^2+1>0,\ \forall t\in R\)

  \(\Rightarrow f(t)\) đồng biến trên R và \((1)\Leftrightarrow x-2=y \ (3)\)
  Thay (3) vào (2): \(\sqrt{3x+3}-\sqrt{5-2x}=x^3-3x^2-10x+26\ \ (4);\ -1\leq x\leq \frac{5}{2}\)
  + Chứng minh \(g(x)=\sqrt{3x+3}-\sqrt{5-2x}\) đồng biến trên đoạn \(\left [ -1;\frac{5}{2} \right ]\)
  + Chứng minh \(h(x)=x^3-3x^2-10x+26\) nghịch biến trên đoạn 
  \(\left [ -1;\frac{5}{2} \right ]\)
  \(g(2)=h(2)=2\Rightarrow x=2\) là nghiệm duy nhất của phương trình (4)
  Đáp số (x;y) = (2;0)

   

    bởi thanh hằng 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA