ON
ON
YOMEDIA
13AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE

Bạn Bình hỏi, có phải khi thực hiện thao tác xoá bảng, chi các thông tin khai báo khi tạo bảng bị xoá, còn các bộ dừ liệu vẫn còn nguyên vẹn không? Em sẽ trả lời bạn Bình như thể nào?

Bạn Bình hỏi, có phải khi thực hiện thao tác xoá bảng, chi các thông tin khai báo khi tạo bảng bị xoá, còn các bộ dừ liệu vẫn còn nguyên vẹn không? Em sẽ trả lời bạn Bình như thể nào?

  bởi Lê Như 18/04/2023
ANYMIND360-ADSENSE/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

  • Nếu bạn xoá bảng trong cơ sở dữ liệu, thì tất cả các dữ liệu trong bảng đó đều sẽ bị xoá hoàn toàn. Nó không chỉ xoá các thông tin khai báo khi tạo bảng mà còn xoá cả dữ liệu trong bảng đó.
      bởi Lương Lương 19/04/2023
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF
ON