ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Cho lai bò sữa và bò nhà. Biết bò sữa trội hơn bò nhà . Tìm F1?

Cho lai bò sữa và bò nhà. Biết bò sữa trội hơn bò nhà . Tìm F1?
  bởi Đức Phan 06/10/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (5)

 • F1: 50AA, 50Aa
    bởi Đức Phan 06/10/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Đời con F1 là 50%AA ; 50%Aa
    bởi Hồ Duy An Hồ Duy An 06/10/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. Xác bđịnh trội lăn

  - Tính trạng trội: Bò sữa

  - Tính trạng lặn: Bò nhà

  2. Quy ước gen

  - A quy định tính trạng trội : Bò sữa 

  - a quy định tính trạng lặn : Bò nhà

  3. Xác định Ptc

  - Bò sữa: AA

  - Bò nhà: aa

  4. Sơ đồ lai

                                             Ptc: AA ( bò sữa )                               aa ( bò nhà )

                                             G : A                                                   a

                                             F1 : Aa

  5. Kết quả 

  - F1 : KG : 100%Aa

           KH : 100% bò sữa

    bởi Hồ Duy An Hồ Duy An 06/10/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Qui ước: A: bò sữa
    bởi Vân Phong 09/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA