YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO_3D

Trong một quần thể tự thụ phấn, ở thế hệ P có 40% số cây có kiểu gen dị hợp. Biết gen có hai alen A và a, alen A-hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a-hoa trắng. Theo lí thuyết, ở thế hệ F4, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm đi 18,75% so với thế hệ P.

II. Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng tăng thêm 18,75% so với thế hệ P.

III. Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội tăng thêm 17,5% so với thế hệ P.

IV. Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ giảm đi 37,5% so với thế hệ P.

   A. 2.                                  B. 1.                                  C. 3.                                  D. 4.

  bởi Nguyễn Minh Minh 12/06/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • + Quẩn thể P: 0,4 Aa: 0,6 (AA + aa) tự thụ

  + F4 có tỉ lệ Aa = 0,4 × 1/16 = 0,025 → tỉ lệ dị hợp giảm: 0,4 − 0,025 = 0, 375 → Ý I sai

  + Gọi tỉ lệ aa ở P là y

  → Tỉ lệ aa ở F4 = y + 0,4 × (1 − 1/16): 2 = y + 0,1875 → Ý II đúng

  + Tỉ lệ aa tăng = tỉ lệ AA tăng = 18,75% → Ý III sai

  + Gọi tỉ lệ AA ở P là m

  → Tỉ lệ hoa đỏ ở P = 0,4 + m

  → Tỉ lệ hoa đỏ ở F4 = 0,025 + m + 0,1875 = 0,2125 + m

  → Tỉ lệ hoa đỏ giảm = 0,4 − 0,2125 = 0,1875 → Ý IV sai

    bởi Trinh Hung 12/06/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 

Các câu hỏi mới

YOMEDIA