RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Xác định khối lượng hỗn hợp Al(OH)3 và Mg(OH)2

Cho m (g) hỗn hợp A gồm Al(OH)3 và Mg(OH)2 chia thành 2 phần bằng nhau:

-Phần 1: Tác dụng đủ với 700 ml dung dịch HCl 1M

-Phần 2: Tác dụng đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M

a)Viết phương trình phản ứng xảy ra

b)Xác định m?

  bởi Nguyễn Lệ Diễm 09/06/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Cho m (g) hỗn hợp A gồm Al(OH)3 và Mg(OH)2 chia thành 2 phần bằng nhau: -Phần 1: Tác dụng đủ với 700 ml dung dịch HCl 1M -Phần 2: Tác dụng đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1M

  a)Viết phương trình phản ứng xảy ra

  b)Xác định m?

  Hỗn hợp A: \(\left\{{}\begin{matrix}Al\left(OH\right)_3:a\left(mol\right)\\Mg\left(OH\right)_2:b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Chia hỗn hợp thành 2 phần bằng nhau

  Phần 1:

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{Al\left(OH\right)_3}=0,5a\left(mol\right)\\n_{Mg\left(OH\right)_2}=0,5b\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow n_{OH^-}=3n_{Al\left(OH\right)_3}+2n_{Mg\left(OH\right)_2}=1,5a+b\left(mol\right)\)

  \(n_{HCl}=0,7\left(mol\right)\Rightarrow n_{H^+}=0,7\left(mol\right)\)

  \(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

  \(n_{H^+}=n_{OH^-}\)

  \(\Leftrightarrow1,5a+b=0,7\left(I\right)\)

  Phần 2:

  Khi cho phần 2 tác dụng với dd NaOH thì chỉ có Al(OH)3 tác dụng

  \(n_{NaOH}=0,1\left(mol\right)\)

  \(Al\left(OH\right)_3+NaOH\rightarrow NaAlO_2+2H_2O\)

  Theo PTHH: \(n_{Al\left(OH\right)_3}=n_{NaOH}\)

  \(\Leftrightarrow0,5a=0,1\left(II\right)\)

  Giai (I) và (II) => a = 0,2 (mol), b = 0,4 (mol)

  => m = 78. 0,2 + 58. 0,4 = 38,8 (g)

    bởi Nguyen Khanh Ngoc 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA