ADMICRO
17AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Trộn 200ml dung dịch \(HNO_3\) (dd X) với 300ml dung dịch HNO3 (dd Y) được dung dịch (Z). Biết rằng dung dịch (Z) tác dụng vừa đủ với 7g \(CaCO_3\).

a) Tính nồng độ mol/l của dung dịch (Z).

b) Người ta có thể điều chế dung dịch (X) từ dung dịch (Y) bằng cách thêm H2O vào dung dịch (Y) theo tỉ lệ thể tích: VH2O: Vdd(Y) = 3:1. Tính nồng độ mol/l dung dịch (X) và dung dịch (Y)? Biết sự pha trộn không làm thay đổi đáng kể thể tích dung dịch.

  bởi Trung Phung 14/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a) nCaCO3 = 0,07 mol

  CaCO3 + 2HNO3 ---> Ca(NO3)2 + H2O + CO2

  0.07.........0.14

  => nHNO3 trong Z là 0,14*2 = 0,28 mol

  => CM Z = 0,28/(0,3+0,2) = 0,56 M

  gọi CM dd Y = b M; CM dd X = a M

  nHNO3 trong X = 0,2*a mol

  => nHNO3 trong Y = 0,3*b mol

  X điều chế từ Y nghĩa là từ dd Y ta có thể điều chế một dd có nồng độ mol/lit giống Y

  => đặt V dd Y đạ dùng để điều chế X là V (lit)

  => CM X' = nHNO3/(V H2O + V dd Y)

  hay = b* V/(V+3V) = a

  => 4a = b

  mà theo câu a ta lại có :

  n HNO3 trong X + nHNO3 trong Y = 0,2*a + 0,3*b = 0,28

  giải hệ ta đk; x = 0,2M

  y = 0,8M

    bởi Phí Phương 15/08/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA