ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính khối lượng Al tham gia phản ứng khi cho Al tác dụng với 10,95g HCl?

Cho nhôm tác dụng với 10,95g HCl tạo thành nhóm clorua và khí hiđrô

a.Tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng

b. Dùng khí hiđrô để khử 0,15 mol Fe2O3. Tính khối lượn FE thu được

  bởi Lê Tường Vy 11/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(2Al+6HCl-->2AlCl_3+3H_2\) \(\left(1\right)\)

  \(3H_2+Fe_2O_3-->2Fe+3H_2O\) \(\left(2\right)\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{10,95}{36,5}=0,3\left(mol\right)\) Theo \(\left(1\right)\) : \(n_{Al}=\dfrac{1}{3}n_{HCl}=\dfrac{1}{3}.0,3=0,1\left(mol\right)\)

  =>\(m_{Al}=0,1.27=2,7\left(g\right)\)

  Theo \(\left(1\right)\) \(\left(2\right)\): \(n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}.0,3=0,15\left(mol\right)\)

  =>\(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2}=\dfrac{1}{3}.0,15=0,05\left(mol\right)< 0,15\)

  =>\(Fe_2O_3hết\)

  =>\(n_{Fe}=2n_{Fe_2O_3}=2.0,15=0,3\left(mol\right)\) =>\(m_{Fe}=0,3.56=16,8\left(g\right)\)

    bởi Phương Thảo 11/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA