RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Lấy thanh kim loại ra sấy khô rửa sạch thì khối lượng bao nhiêu gam?

thả một miếng nhôm nặng 20 gam cho 240 ml dung dịch CuCl2 0,5 m khi nồng độ dung dịch CuCl2 giảm 50% lấy thanh kim loại ra sấy khô rửa sạch thì khối lượng bao nhiêu gam

  bởi thủy tiên 15/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CuCl_2\left(bđ\right)}=0,24.0,5=0,12mol\)

  Lượng CuCl2 giảm chính là lượng CuCl2 tham gia phản ứng:

  \(n_{CuCl_2\left(pu\right)}=0,12.\dfrac{50}{100}=0,06mol\)

  2Al+3CuCl2\(\rightarrow\)2AlCl3+3Cu

  \(n_{Al}=\dfrac{2}{3}n_{CuCl_2}=\dfrac{2}{3}.0,06=0,04mol\)

  \(n_{Cu}=n_{CuCl_2}=0,06mol\)

  Độ tăng khối lượng=0,06.64-0,04.27=2,76 gam

  - Vậy khối lượng thanh nhôm sau phản ứng nặng: 20+2,76=22,76 gam

    bởi Đặng Ngọc Anh 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA