ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
ADMICRO+MGID

Lập các phương trình hóa học?

Bài 1: Lập PTHH:
1.  Fe(OH)2  +   O2 + H2O -----> Fe(OH)3             
 2. CaO  +   H2O  ------>  Ca(OH)2
3. KNO3  ----->   KNO2 + O2                                                     
4. Fe3O4   +   HNO3 ---->  Fe(NO3)3 + NO + H2O
5. SO3  + H2O    ---> H2SO3                                               
6. K   + H2O     -----> KOH  + H2
7.  FexOy  + H2  -----> FeO +  H2                                     
 8. C6H12O6  +  O2 ---->  CO2  + H2O
9. Fe2O3 +  CO  ----> FenOm  + CO2                        
10. Al  +  H2SO4  ---> Al2(SO4)3 + SO2 + H2O
11. FeS2  +   O2  ------>  Fe2O3 + SO2
12. Cu   +   HNO3 ---->  Cu(NO3)2 + NO + H2O
13. Na  + H2O    --->   NaOH  + H2                                               
14. Al   + HCl     -----> AlCl3  + ?
15.  FexOy  + CO  -----> FenOm + CO2                           
16. CxHyOz   +  O2 ---->  CO2 

 

  bởi ngọc toản 11/08/2021
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 

 

 
 
MGID

Các câu hỏi mới

YOMEDIA