RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Khối lượng thanh kim loại lúc này là bao nhiêu gam?

Cho thanh nhôm có khối lượng 20g vào 400 ml dd CuCl2 0,5M. Khi nồng độ dd CuCl2 giảm 25% thì lấy thanh nhôm ra. Khối lượng thanh kim loại lúc này là bao nhiêu gam?( Toàn bộ kim loại sinh ra trong phản ứng đều bám vào thanh nhôm)

  bởi Lê Vinh 15/04/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CuCl_2}=0,4.0,5=0,2mol\)

  -Lượng CuCl2 giảm chính là lượng CuCl2 tham gia phản ứng:

  \(n_{CuCl_2\left(pu\right)}=\dfrac{25}{100}.0,2=0,05mol\)

  2Al+3CuCl2\(\rightarrow\)2AlCl3+3Cu

  \(n_{Al\left(pu\right)}=\dfrac{2}{3}n_{CuCl_2\left(pu\right)}=\dfrac{2}{3}.0,05=\dfrac{0,1}{3}mol\)

  \(n_{Cu\left(tt\right)}=n_{CuCl_2\left(pu\right)}=0,05mol\)

  Độ tăng khối lượng của thanh nhôm=0,05.64-\(\dfrac{0,1}{3}.27\)=2,35 gam

  Khối lượng thanh nhôm sau phản ứng nặng: 20+2,35=22,35 gam

    bởi Nguyễn Thị Thanh Huyền 15/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA