ADMICRO
AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 25 Tính chất của phi kim

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 25 về Tính chất của phi kim online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. Kim loại 
  • B. Oxi
  • C. Hiđro
  • D. Phi kim khác
  • A. Hiđro và clo
  • B. Lưu huỳnh và oxi
  • C. Hiđro và oxi
  • D. Photpho và oxi
 •  

   
   
  • A. Nhiều kim loại và phi kim
  • B. Nhiều kim loại và hiđro
  • C. Nhiều kim loại và oxi
  • D. Nhiều kim loại và clo
  • A. H2 , O2 , CO2
  • B. Cl2 , SO2 , O2
  • C. H2 , CO2 , Cl2
  • D. CO2 , SO2 , H2
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. Al
  • B. Mg
  • C. Fe
  • D. Zn
 • Câu 6:

  Hãy chọn câu đúng:

  • A. Phi kim dẫn điện tốt.
  • B. Phi kim dẫn nhiệt tốt.
  • C. Phi kim chỉ tồn tại ở hai trạng thái rắn, khí.
  • D. Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.
 • Câu 7:

  Phương trình hóa học nào sau đây không chính xác?

  • A. S + O→ SO2 (to)
  • B. C + O2 → CO2
  • C. 2Cu + O2 → 2CuO
  • D. Zn + O2 → ZnO
 • Câu 8:

  Phát biểu nào sau đây sai:

  • A. HCl ở trạng thái khí hoặc lỏng, không màu
  • B. H2S ở trạng thái khí, không màu, có mùi trứng thối
  • C. HF là chất khí hoặc lỏng, có màu vàng
  • D. HBr ở trạng thái khí, không màu
 • Câu 9:

  Cặp chất nào không tác dụng được với nhau

  • A. Khí flo và hiđro.
  • B. Lưu huỳnh và oxi.
  • C. Bột sắt và bột lưu huỳnh.
  • D. Cacbon và nước.
 • Câu 10:

  Phương trình hóa học nào sau đây không đúng?

  • A. O2 + 2SO→ 2SO3
  • B. Na2SO + BaCl2 → NaCl + BaSO4
  • C. H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4
  • D. H2O + SO3 → H2SO4
 • Câu 11:

  Nung hỗn hợp gồm 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B. Tính V dung dịch HCl 1M tham gia phản ứng?

  • A. 0,1 lít
  • B. 0,2 lít
  • C. 0,3 lít
  • D. 0,4 lít
YOMEDIA