RANDOM
04RANDOM

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 10 Một số muối quan trọng

Video-Banner
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 10 về Một số muối quan trọng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Nước biển.
  • B. Nước mưa.
  • C. Nước sông.
  • D. Nước giếng.
  • A. NO.
  • B. N2O.
  • C. N2­O5
  • D. O2.
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  • A. H2 và O2
  • B. H2 và Cl2
  • C. O2 và Cl2
  • D. Cl2 và HCl
  • A. Dung dịch AgNO3.
  • B. Dung dịch HCl.
  • C. Dung dịch BaCl2
  • D. Dung dịch Pb(NO3)2.
 •  
   
  • A. 90 gam.
  • B. 94,12 gam
  • C. 100 gam.
  • D. 141,18 gam.
 • Câu 6:

  Muối nào sau đây ít tan trong nước và khó phân hủy ở nhiệt độ cao?

  • A. CaCO3
  • B. CaSO4
  • C. Pb(NO3)2
  • D. NaCl
 • Câu 7:

  Cặp chất nào sau đây khi phản ứng với nhau không tạo ra NaCl?

  • A. HCl và NaOH
  • B. Na2CO3 và HCl
  • C. CuCl2 và NaOH
  • D. AgCl và NaOH
 • Câu 8:

  Ứng dụng nào sau đây không phải của Cl2

  • A. tẩy trắng vải, giấy
  • B. hàn cắt kim loại
  • C. sản xuất axit HCl
  • D. sản xuất chất dẻo PVC.
 • Câu 9:

  Dung dịch NaOH có thể dùng để phân biệt cặp chất nào sau đây?

  • A. K2SO4 và Fe2(SO4)3
  • B. NaCl và BaCl2
  • C. K2SO4 và CuSO4
  • D. CuSO4 và BaCl2
 • Câu 10:

  Trong phòng thì nghiệm khí oxi được điều chế từ chất nào sau đây?

  • A. KMnO4
  • B. MnO2
  • C. H2O2
  • D. H2O
YOMEDIA