RANDOM
AMBIENT

Giải bài tập SGK Bài 27 Hóa học 9

Banner-Video

Hướng dẫn giải bài tập SGK chương trình Hóa học 9 Bài 27 Cacbon​ giúp các em học sinh Quan sát thí nghiệm, hình ảnh TN và rút ra nhận xét về tính chất hóa học của cacbon; Viết pthh của cacbon với oxi, với 1 số oxit kim loại; Tính lượng C và hợp chất của C trong phản ứng hoá học, khối lượng chất bị khử và lượng nhiệt toả ra hoặc tiêu thụ trong phản ứng của C. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO
Banner-Video

 

YOMEDIA