RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO

Bài tập 12.5 trang 17 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.5 trang 17 SBT Hóa học 9

Có những chất sau:

A. Cu   

B. CuO   

C. MgCO3   

D. Mg   

E. MgO

a) Chất nào tác dụng với dung dịch HCl hoặc H2SO4 loãng, sinh ra

1. chất khí cháy được trong không khí ?

2. chất khí làm đục nước vôi trong ?

3. dung dịch có màu xanh lam ?

4. dung dịch không màu và nước ?

b) Chất nào không tác dụng với dung dịch HCl và axit sunfuric loãng ?

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 12.5

a) 1. D. Mg, sinh ra khí hiđro cháy được trong không khí.

2. C. MgCO3, khí sinh ra là CO2 làm đục nước vôi trong.

3. B. CuO.

4. E. MgO.

b) A. Cu.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12.5 trang 17 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA
Ngại gì không thử App HOC247
YOMEDIA