ADMICRO
19AMBIENT

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 19 Luyện tập Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Banner-Video
Bài tập trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 19 về Luyện tập Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. SiO+ 4HCl → SiCl+ 2H2O
  • B. SiO+ 2NaOH → Na2SiO+ H2O
  • C. SiO+ 2C → Si + 2CO
  • D. SiO+ 2Mg → 2MgO + Si
  • A. Khí CO2 là khí độc và là nguyên nhân chính gây hiện tượng hiệu ứng nhà kính.
  • B. Một lượng rất nhỏ khí O3 có trong không khí, có tác dụng làm cho không khí trong lành hơn.
  • C. Khí thải ra khí quyển freon (chủ yếu là CFCl3, CF2Cl2) phá hủy tầng ozon.
  • D. Thủy ngân là kim loại dễ bay hơi và rất độc, người ta dùng bột lưu huỳnh để phòng độc thủy ngân.
 •  

   

   
   
  • A. NaHCO3.
  • B. CaCO3.
  • C. Ba(NO3)2.
  • D. AlCl3.
  • A. CuO và FeO.
  • B. CuO, FeO, PbO.
  • C. CaO và CuO.
  • D. CaO, CuO, FeO và PbO.
 • MGID
  • A. 22,4 gam
  • B. 11,2 gam
  • C. 20,8 gam
  • D. 16,8 gam
 • Câu 6:

  Phản ứng nào sau đây không xảy ra ?

  • A.

   CO+ dung dịch BaCl2

  • B.

   SO2 + CaCO3 (trong dung dịch)

  • C.

   CO2 + dung dịch Na2CO3

  • D. CO2 + dung dịch NaClO
 • Câu 7:

  Phản ứng nào sau đây không đúng ?

  • A.

   SiO2 + Na2CO3 → Na2SiO+ CO2

  • B.

   Na2SiO3 + CO2 + H2O → Na2CO3 + H2SiO3

  • C.

   Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

  • D. SiO2 + 2NaOH (loãng) → Na2SiO3 + H2O
 • Câu 8:

  Ở nhiệt độ cao, cacbon monooxit (CO) có thể khử tất cả các oxit trong dãy nào sau đây ?

  • A.

   CaO, CuO, ZnO, Fe3O4.

  • B.

   CuO, FeO, PbO, Fe3O4.

  • C.

   MgO, Fe3O4, CuO, PbO.

  • D. CuO, FeO, Al2O3, Fe2O3.
 • Câu 9:

  Nhiệt phân hoàn toàn 25,9 gam muối hidrocacbonat của một kim loại R có hóa trị II không đổi. Khí thoát ra được hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 20 gam kết tủa. Kim loại R là

  • A. Cu   
  • B. Mg  
  • C. Ba   
  • D. Ca.
 • Câu 10:

  Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn bộ X tác dụng với CuO (dư) nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch HNO3 loãng (dư) được 8,96 lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất, (đktc)). Thành phần phần trăm thể tích khí CO trong X là

  • A. 57,15%. 
  • B. 14,28%. 
  • C. 28,57%.   
  • D. 18,42%.
 • Câu 11:

  Nhiệt phân hết 4,84g X gồm KHCO3 và NaHCO3 đến phản ứng hoàn toàn được 0,56 lít khí đktc. Tìm phần trăm khối lượng của NaHCO3 trong X:

  • A.

   16,02%     

  • B.

   17,36%

  • C. 18,00%      
  • D. 14,52%
YOMEDIA