OFF
OFF
ADMICRO
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất Z có phản ứng với dung dịch HCl còn khi phản ứng với dung dịch nước vôi trong tạo ra chất kết tủa. Chất Z là:

  • A. 
   NaHCO3.
  • B. 
   CaCO3.
  • C. 
   Ba(NO3)2.
  • D. 
   AlCl3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  NaHCO3 + HCl →NaCl + CO2 + H2O
  2NaHCO3 + Ba(OH)2 + → BaCO+ Na2CO3 + 2H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 10536

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON