OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào không đúng?

  • A. 
   SiO+ 4HCl → SiCl+ 2H2O
  • B. 
   SiO+ 2NaOH → Na2SiO+ H2O
  • C. 
   SiO+ 2C → Si + 2CO
  • D. 
   SiO+ 2Mg → 2MgO + Si

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  SiO2 không tác dụng được với HCl

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 10534

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON