OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nung nóng than cốc với CaO, CuO, FeO, PbO thì phản ứng xảy ra với:

  • A. 
   CuO và FeO.
  • B. 
   CuO, FeO, PbO.
  • C. 
   CaO và CuO.
  • D. 
   CaO, CuO, FeO và PbO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các oxit FeO, CuO, PbO phản ứng với C → Kim loại.
  CaO + 3C → CaC2 + CO (nhiệt độ cao lò điện và khí quyển trơ).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 10537

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON