RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Theo thuyết Bron-stêt thì nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Trong thành phần của bazơ phải có nhóm OH.

B. Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion.

C. Trong thành phần của axit có thể không có hidro.

D. Axit hoặc bazơ không thể là ion.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Theo thuyết Bron – stêt: Axit hoặc bazơ có thể là phân tử hoặc ion

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA