ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính thể tích dd HCL 0.3M cần để trung hòa 100ml dd hỗn hợp NAOH 0.1M và BA(OH)2 0.1M

1. Tính thể tích dd HCL 0.3M  cần để trung hòa 100ml dd hỗn hợp NAOH 0.1M và BA(OH)2 0.1M

2. Cho dd KOH dư vào 50ml dd (NH4)2SO4 1M. Đun nóng nhẹ , tính thể tích khí thoát ra ( đkc )

  bởi Thùy Nguyễn 02/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 1 ) nOH= nNaOH+2nBa(OH)2=0,01+2.0,01=0,03mol 
  OH- + H+ ----------->H2O 
  0.03-->0.03 
  nHCl=nH+ =0.03mol 
  =>VHCl=0.03/0.3=0.1l=100ml

  2 )  (NH4)2SO4 + 2KOH -(t°)-> K2SO4 + 2NH3 + 2H2O 
  0,05______________________________ 0,1 (mol) 
  n(NH4)2SO4 = 0,05.1 = 0,05 mol 
  V NH3 = 0,1 . 22,4 = 2,24 l 

    bởi Thảo Phương 02/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA