RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao

Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch: K2CO3, NaClO, Na2HPO4, Na3PO4, Na2S, NaHS, Sn(OH)2.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Phương trình điện li:

K2CO3 → 2K+ + CO32-

Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

Na2S → 2Na+ + S2-

Sn(OH)2 ⇔ Sn2+ + 2OH-

NaClO → Na+ + ClO-

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

NaHS → Na+ + HS-

H2SnO2 ⇔ 2H+ + SnO22-

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 16 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 • My Hien

  Cho 500ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M tác dụng với 200ml hỗn hợp dung dịch FeCl2 0,5M và MgCl2 0,25M. Tính lượng kết tủa.

  Giúp với ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Mai Đào

  Cho : 50 ml dd HNO3 0,1 M(dd A),100 ml dd Ba(OH)2 0,05M (dd B)

  a. Viết phương trình điện li của HNO3; Ba(OH)2.
  b. Tính pH của dd A và dd B.
  c. Tính pH khi trộn lẫn dd A và dd B.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  phân biệt NaOH, HCl, H2SO4 (k cùng nồng độ mol) bằng phenol.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa

  Hòa tan m gam dZnSO4 vào nước được dB. Tiến hành 2 thí nghiệm sau: tn1: cho dung dịch B tác dụng 110ml dung dịch KOH 2M thu đk 3a kết tủa. tn2:cho dung dịch B tác dụng với 140 ml dd KOH 2M thu đk 2a g kết tủa. Tìm m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

   Một dung dịch hỗn hợp X gồm Na+ (0,3 mol), Ba 2+(0,1 mol) và OH-. Cho 100ml dung dịch H2SO4 2M vào dung dịch X. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch sau phản ứng sẽ thu được bao nhiêu gam rắn?

  GIÚP MÌNH VỚI Ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • sap sua

  Hòa tan 50g tinh thể đồng sunfat ngâm 5 phân tử nước vào nước đk 200 ml dd. tính nồng đọ mol các ion trong dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Anh

  Cho dd naoh 0,05 mol vao dd znso4 0,02 mol thu được tủa .tính m kết tủa

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Tính nồng độ MOL/L của HNO3 và dd KOH biết rằng:

  • 20ml dd HNO3 được trung hoà hết bởi 60ml dd KOH

  • 20ml dd HNO3 sau khi tác dụng với 2g CuO thì được trung hoà hết bởi 10ml dd KOH

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA