RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau phản ứng

trộn 100 ml dung dịch chứa đồng thời HCl 0,2M và H2SO4 0,1M với 100 ml dung dịch KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,1M .

a) tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau phản ứng .

b) tính pH của dung dịch .

c) tính khối lượng chất rắn thu được thu được sau phản ứng .

  bởi Quế Anh 04/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • nH+=0,04 mol      nOH-=0,03 mol

  H+              +        OH-     -------->      H20

  0,04                     0,03

  0,03                     0,03                       0,03

  0,01

  a/ [H+] du=0,01/0,2=0,05 M

  [SO42-]=0,01/0,2=0,05 M

  [K+]=0,01/0,2=0,05 M

  [Ba2+]=0,01/0,2=0,05M

  b/ nH+ du=0,01/0,2=0,05 M

  pH=-log(0,05)=1,3

  c/ khoi luong chat ran thu duoc sau phan ung la

  mcr= mSO42-  +  mK+    +  mBa2+

        =0,01.96+0,01.39+0,01.137

         =2,72g

   

    bởi Nguyen Nhat 04/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA