ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 2.5 trang 4 SBT Hóa học 11

Bài tập 2.5 trang 4 SBT Hóa học 11

Các muối thường gọi là "không tan", ví dụ BaSO4, AgCl có phải là các chất điện li mạnh không ? Giải thích, biết rằng ở 25oC độ hoà tan trong nước của BaSO4 là 1,0.10-5 mol/l, của AgCl là 1,2.10-5 mol/l. Dung dịch các muối này chỉ chứa các ion, không chứa các phân tử hoà tan.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2.5

BaSO4 và AgCl là các chất điện li mạnh, vì các phân tử hoà tan của chúng đều phân li ra ion.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2.5 trang 4 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Hoai Hoai

  Một dung dịch chưa hai loại cation là Fe2+ ( 0,1) mol và Al3+ ( o,2) mol cùng hai lợi anion là Cl- (x mol) và \(SO_4^{2-}\)(y mol) .Tính x và y biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu dduocj 46,9 gam chất rắn khan

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Anh Trần

  Dung dịch A chưa Na+ ( o,1 ) mol , Mg2+ (0,05 ) mol , \(SO_4^{2-}\)(0,04) mol còn lại là Cl- . tính khối lượng muối trong dung dịch

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ

  Tìm hệ thức liên hệ giwaux a,b,c,d

  a) Trong một đ gồm a mol \(Ca^{2+}\), b mol \(Al^{3+}\), c mol \(NO_3^-\) , d mol \(SO_4^{2-}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Khi nào biết được nồng độ H+ dư hay không?????

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Hoà tan 22,88g BaCl2 vào nước được 1 lít dung dịch X.a) Tính[Cl-].b) Thêm 11,7g NaCl vào X được dung dịch Y(coi V ko đổi). Tính [Cl-]?c) Hoà tan 15,62g Na2SO4 vào X, lọc kết tủa thu được dung dịch Z( coi thể tích thay đổi ko đáng kể). Hãy tính nồng độ các ion trong dung dịch Z

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Trộn 100ml dung dịch HCl 0,8M với 400ml dung dịch Ca(OH)2 0,15M được dung dịch D.

  a. Tính nồng độ mol/lít của ion OH- có trong dung dịch D

  b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M đủ để trung hòa dung dịch D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Em mới học nên không hiểu chút ít bài tập dạng này xin anh(chị) giải giúp:
  Dd Ba(OH)2 = 0.0005M
  Tính pH=?
  [H+]=?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Kim Ngan

  Cho 400ml dung dịch hỗn hợp Al2(SO4)3 và Fe2(SO4)3 có tỉ lệ số mol Al2SO4 : Fe2(SO4)3=1:2 tác dụng với dung dịch NH3 dư. Lọc kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 4,22 gam kết tủa. Tính nồng độ ion SO42- trong dung dịch ban đầu.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA