RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 11

Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 11

Viết phương trình điện li của các chất sau trong dung dịch:

1. Các chất điện li mạnh : BeF2, HBrO4, K2CrO4.

2. Các chất điện li yếu : HBrO, HCN.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.5

1. BeF2 → Be2+ +2F-

HBrO4 → H+ + BrO4-

K2CrO→ 2K+ + CrO42-

2. HBrO ⇔ H+ BrO-

HCN ⇔ H+ CN-

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 3 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA