RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 11

Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 11

Trong bốn chất sau, chất nào là chất điện li yếu?

A. H2O

B. HCl

C. NaOH

D. NaCl

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.3

H2O là chất điện li yếu: H2O ⇄ H+ + OH

Đáp án A

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 3 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA