RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 6 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

B. CH3COONa trong nước.

C. Ca(OH)2 trong nước.

D. NaHSO4 trong nước.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Chọn A.

HCl trong C6H6 (benzen) không dẫn điện được. Vì HCl tan trong benzen nhưng không điện li ra H+  và Cl-.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA