ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 6 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

B. CH3COONa trong nước.

C. Ca(OH)2 trong nước.

D. NaHSO4 trong nước.

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Chọn A.

HCl trong C6H6 (benzen) không dẫn điện được. Vì HCl tan trong benzen nhưng không điện li ra H+  và Cl-.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF