RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 5 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 5 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?

A. MgCl2

B. HClO3

C. C6H12O6 (glucozơ).

D. Ba(OH)2

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Chọn C.

Chất không phân li ra ion khi hòa tan trong nước là glucozơ (C6H12O6).

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA