ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4,

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HCIO4.

 

  bởi Nguyễn Hồng Tiến 06/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Phương trình điện li :

  a) K2S      →        2K+      +          S2_

  b) Na2HPO4          →    2Na+        +.         HPO42-
  HPO42-      H+          +             PO43-

  c) NaH2PO4        →        Na+      +          H2PO4-
  H2PO4-                 H+           +             HPO42-
  HPO42-                H+        +          PO43-

  d) Pb(OH)2           Pb2+     +          2OH-    :           phân li kiểu bazơ
  H2PbO2                  2H+       +          PbO22-   :           phân li kiểu axit

  e) HBrO            H+    + BrO-

  g) HF              H+     + F-

  h) HClO4  → H+ + ClO4-.

   

    bởi Nguyen Tran Binh Minh 06/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA