RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. KOH nóng chảy

C. MgCl2 nóng chảy.

D. HI trong dung môi nước.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Chọn A.

Chất không dẫn điện được là KCl rắn khan, vì KCl rắn khan không phân li thành ion nên không dẫn điện được.

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA