RANDOM
AMBIENT

nguyen thi quynh's Profile

nguyen thi quynh

nguyen thi quynh

01/01/1970

Số câu hỏi 17
Số câu trả lời 1
Điểm 22
Kết bạn

Bạn bè (1)

Hoạt động gần đây (28)

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: vat li12quang duong Cách đây 3 năm

  vat li12quang duong

  công thức tính quãng đường trong dao động điều hòa

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: toan hoc 11 giai chi tiet Cách đây 3 năm

  tim gi tri nho nhat lon nhat 

  a, y=2cos2x+2sin2xtren r 

  b, y=can3cos3x-sin3x tren r 

  c. y=sinx+cosx-sinx*cosxtren r

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: toan hoc 11 giai chi tiet Cách đây 3 năm

  tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của hàm số lượng giác

  a, y=-4cos^2 x +2sinx +3

  b, y=4cos^2 x +cosx -1

  c=y=tan^2 x -2tanx tren [-pi/4;pi/3]

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: dai so11giai chi tiet Cách đây 3 năm

  xet tinh chan le cua y=tan(pi/2   +x)

   

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: toan 11 giai chi tiet Cách đây 3 năm

  txđcua y=1/(cosx-sinx)

  tinh chan le (sinx-tanx)/cosx

   cmhstuan hoan y=cot^2x-1 b y= sin(2x/5)*cos(2x/5) c y=1/sinx   d y=sin2x+cos5x

   

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: vat li12 chi tiet de hieu Cách đây 3 năm

  vat li12 chi tiet de hieu

  1 con lắc lò xo  có k=10N/m cd l=40cm 1 đầu gắn cố định  gắn vào vật  m=0,6 kg kích thích lò xo  có A=l/2 trên mp nằm ngang  không ma sát  khi lò xo đang dao động  giẵn cực đại   tiến hành giữ chặt lò xo  tại vị trí cách vật 1 đoạn  l khi đó tốc độ cực đại của vật là

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: hoa hoc 11 bai tap ve muoi cua axit cac bonac giai theo ion Cách đây 3 năm

  cho từ từ dd x chứa 31.3 g hh muối cacbonac của 2 kl liên tiếp thuộc 2 chu kì liên tiếp nhau vào 400 ml hcl 1m thu được dd y thêm ba(oh)2 dư vào dd y thu được 9,85 g kết tủa  hai kim loại đó là 

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: hoa hoc 11 Cách đây 3 năm

  cho tu tu 150 ml dd na2co3 1 m vao 100 ml dd h2so4 1m sau pu thu duoc dd x cho bacl2 du vao dd x thu duoc mg ket tua tinh m

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: toan hoc 11 chi tiet Cách đây 3 năm

  lap bang tinh chat  cua 4 ham so luong gia  ham so y=sinx   y= cosx  y=tanx  y= cotx  gon nhung tinh chat tap xac dinh , tap gia tri, tinh chan le , tinh tuan hoan ,do thi, bang bien thien 

     tinh chat     / ham so y=sinx             y=cosx                     y=tanx                          y=cotx

  tapxacdinh

  tập giá trị

  tinhchanle

  tinhtuanhoan

  đồ thị

  bangbienthien

 • nguyen thi quynh đã đặt câu hỏi: hoa hoc12 giai theo muoi axit cacbonic Cách đây 3 năm

   them tu tu 70ml dd h2so4 1 m vao100 ml dd na2co3 1m thu duoc  dd y cho ba(oh)2 du vao dd y thu duoc m g ket tua tinh m

Điểm thưởng gần đây (18)

 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • nguyen thi quynh: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm