ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1.7 trang 4 SBT Hóa học 11

Bài tập 1.7 trang 4 SBT Hóa học 11

Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M, người ta xác định được nồng độ Hbằng 8,6.10-4 mol/l. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phân tử CH3COOH trong dung dịch này điện li ra ion ?

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

                                          CH3COOH         ⇔         CH3COO-       +            H+

Nồng độ ban đầu (mol/l):      4,3.10-2                              0                          0

Nồng độ cân bằng (mol/l):     4,3.10-2 - 8,6.10-4           8,6.10-4                8,6.10-4

Phần trăm phân tử CH3COOH phân li ra ion:

[(8,6.10-4) : (4,3.10-2)].100% = 2%

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 4 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF