RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 1 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao

Sự điện li, chất điện li là gì? Những loại chất nào là chất điện li? Lấy một số thí dụ về chất điện li và chất không điện li.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Quá trình phân li các chất trong nước ra ion là sự điện li.

- Những chất khi tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.

- Ví dụ:

+ Chất điện li: HCl, NaOH, HBr…

+ Chất không điện li: rượu etylic, đường, glixerol..

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA